Bertil V. Smalås

bertil-v-malas

Advokat

Tlf: 74 15 08 10 / 922 17 346

E-post: bertil.smalaas@steinkjeradvokatene.no

Cand.jur. fra Universitet i Oslo 2001
Advokatfullmektig Bjerknes Wahl-Larsen ANS, 2001-2003
Dommerfullmektig ved Inderøy tingrett 2003-2005
Fast advokat i advokatfirmaet siden 2006
Partner fra 2008

Verv:

Samarbeidsadvokat for NAF i Nord-Trøndelag.

Spesialområder:

Fast eiendoms rettsforhold, herunderOdelsrett og odelstakster
Landbruksjuss
Ekspropriasjons- og skjønnsrett
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Erstatningsrett
Insolvensrett, herunder konkurs- og bobehandling
Familie-, arve- og skifterettslige spørsmål