Firmaet

Advokatfirmaet Steinkjeradvokokatene ANS er et av de eldste og ledende advokatfirmaene i Trøndelag. Vi yter juridiske tjenester og rådgivning innenfor de fleste rettsområder.

Dagens partnere:

• Rolf Christensen (advokat i firmaet siden 1986)

• Bertil V. Smalås (advokat i firmaet siden 2006)

• Tanja Benum Henderson (advokat i firmaet siden 2014)

• Truls Ove Karlsen (Advokat i firmaet fra 2019) 

Sekretær:

• Eva Myklebust

Firmaet har kontor i 3. etasje i Amfi-senteret sentralt i Steinkjer. Vi er i kontorfellesskap med Kreditorforeningen Midt-Norge. Advokatfirmaet og Kreditorforeningen Midt-Norge har siden 1979 hatt et nært samarbeid. I kontorfellesskapet arbeider i alt ca. 45 personer.

Advokatfirmaet ble etablert i 1937 ved at advokat Olav Leira overtok Sakfører Pentzens praksis. I 1974 ble Hans O. Kveli (lagdommer i Frostating lagmannsrett fra år 2000) tatt inn i firmaet.

I 1980 ble firmaet ytterligere utvidet da Odd A. Bartnes (tingrettsdommer fra 2001 og senere sorenskriver i Inntrøndelag tingrett) gikk inn i firmaet. Sven-Jørgen Lindsetmo gikk inn i firmaet i 1995 og virket som partner frem til 1. januar 2006. Han er i dag førstelagmann ved Frostating lagmannsrett og var i 2019 konstituert dommer i Høyesterett. Anders Kjøren var advokat i firmaet fra 2005 til 2019, da han etablerte eget advokatfirma i Steinkjer. Advokat Knut E. Ertsaas var ansatt som advokat og partner i firmaet fra 1999 til september 2020. Han jobber i dag som advokat for Trøndelag fylkeskommune.