Priser og vilkår

Ta gjerne kontakt for prisopplysninger og eksempel på oppdragsbekreftelse.

• Personvernerklæring for Steinkjeradvokatene ANS

Generelle opplysninger:

Alle advokater har tillatelse til å drive advokatvirksomhet, gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Videre er advokatene dekket gjennom obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Sikkerhetsstillelsen er de alminnelige som formidles via advokatforeningen.

Det finnes i tillegg en klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen. Nærmere informasjon om denne finnes på advokatforeningens hjemmeside: advokatforeningen.no. Det er også anledning til å klage på advokatsalærets størrelse. Nærmere informasjon om dette finnes på denne siden: Advokatenhjelperdeg.no