Pris / Vilkår

Nedenfor kan du se våre prisopplysninger og eksempel på oppdragsbekreftelse, samt generelle opplysninger:

Alle advokater har tillatelse til å drive advokatvirksomhet, gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Videre er advokatene dekket gjennom obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Sikkerhetsstillelsen er de alminnelige som formidles via advokatforeningen.

Det finnes i tillegg en klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen. Nærmere informasjon om denne finnes på advokatforeningens hjemmeside: advokatforeningen.no. Det er også anledning til å klage på advokatsalærets størrelse. Nærmere informasjon om dette finnes på denne siden: Advokatenhjelperdeg.no