Rolf Christensen

Rolf_stor

Advokat

E-post: rchr@steinkjeradvokatene.no

Cand.jur. fra Universitet i Oslo 1982
Justisdepartementet, Lovavdelingen 1982-1985
Dommerfullmektig i Midt Trøndelag 1985-1986
Praktiserende advokat i advokatfirmaet fra høsten
1986 og partner fra 1988

Verv:

Samarbeidsavtale med Norges Bondelag
Tidligere leder av advokatforeningens utvalg for fast eiendoms
rettsforhold (Tingsrettsutvalget).
Tidligere leder av disiplinærutvalget for Møre og Romsdal
og Trøndelag krets av Advokatforeningen siden 2004.
Tidligere leder av Trøndelag krets av Advokatforeningen
og medlem av representantskapet.

Spesialområder:

Arbeidsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Konkurs- og bobehandling
Skjønn og ekspropriasjon
Familie-, arve- og skifterettslige spørsmål
Strafferett (fast offentlig forsvarer ved Inntrøndelag tingrett og
Frostating lagmannsrett)