Tanja B. Henderson

Tanja_stor

Advokat

Telefon: 74 15 08 10 / 97 89 56 80

E-post: tbh@steinkjeradvokatene.no

 Cand.jur. fra Universitet i Oslo 1997

Advokatfullmektig, Amerada Hess Norge A/S 1998 – 1999
Førstekonsulent, Skedsmo Trygdekontor 1999 – 2001
Legal Specialist, MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. 2001 – 2010
Dommerfullmektig, Inntrøndelag tingrett 2011 – 2013
Advokatfullmektig i advokatfirmaet siden 2013
Fast ansatt advokat siden 2014
Partner i Steinkjeradvokatene fra 2016

Spesialområder:

Insolvensrett, herunder konkurs- og bobehandling
Familie-, arve- og skifterettslige spørsmål
Barnefordeling
Barnevern
Strafferett (fast offentlig forsvarer ved Inntrøndelag tingrett og
Frostating lagmannsrett)
Erstatningsrett
Kontraktsrett
Selskapsrett